Validatie liquiditeitsprognose en herstelplan van een GGZ-instelling

Een organisatie in de GGZ-sector (omzet ca. €12m) kampte met (dreigende) liquiditeitstekorten a.g.v. investeringen in het buitenland. De problemen werden verder versterkt door het uitbreken van de Coronacrisis. Om de problemen het hoofd te bieden is de organisatie op zoek gegaan naar partijen die wellicht geïnteresseerd zouden zijn om de organisatie over te nemen. Vanwege de vele bijzondere onderdelen in de kasstroomprognose, als ook vanwege de complexiteit van de beoogde overname, werd Beaufort door de financier van de organisatie gevraagd om de liquiditeitsprognose te valideren en nader inzicht te verschaffen in de wijze waarop de overname zou gaan verlopen. 

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken