Reorganisatie van Stichting Merinos, actief in de VVT-sector

Stichting Merinos is actief in verpleging, verzorging & thuiszorg (VVT) en had te maken met sterk tegenvallende resultaten in de thuiszorgactiviteit. Beaufort werd gevraagd om toekomstscenario's in kaart te brengen en de financiële impact hiervan door te rekenen. De Raad van Bestuur heeft o.b.v. ons advies en onder de begeleiding van Beaufort het verlieslatende organisatieonderdeel afgestoten en heeft een deel van de vastgoedportefeuille verkocht aan een belegger. Hierdoor is de verliessituatie gestopt en zijn liquiditeiten vrijgemaakt waarmee de toekomst van de resterende onderdelen van de organisatie is veiliggesteld. Nadat dit proces was doorlopen heeft Beaufort de herfinanciering gerealiseerd.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken