Quick Scan en strategisch advies zorgorganisatie

Verlieslatende thuiszorgorganisatie (opbrengsten >€100m) actief in verpleging, verzorging & thuiszorg (VVT). Er was sprake van grote impact op de resultaten door veranderende wet- & regelgeving, nieuwe aanbieders en extramuralisering. Advisering betrof: Nulmeting/validatie van: 1) het nieuwe businessplan, 2) de bestaande reorganisatieplannen 3) de financiële resultaten. O.b.v. onze bevindingen en advies heeft de cliënt organisatorische aanpassingen gepleegd en nieuwe KPI's gedefinieerd. Daarnaast is de strategie bijgesteld, waarbij een belangrijk onderdeel de verkoop van deelactiviteiten betrof, hetgeen ook is gerealiseerd.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken