Onderzoek naar de opbouw van door de Nederlandse Zorgautoriteit opgestelde tarieven t.a.v. de langdurige zorg (Wlz)

De organisatie (opbrengsten van circa €150m) was met meerdere locaties actief in de verpleging, verzorging & thuiszorg (VVT). Men wenste inzicht in de opbouw van de door de Nederlandse Zorgautoriteit opgestelde tarieven t.a.v. de langdurige zorg (Wlz) door de jaren heen alsook de eigen kosten- & verrekeningsstructuur. Een specifiek aandachtpunt betrof de verdeling van de tarieven in behandel- versus verplegings- & verzorgingscomponenten. Het onderzoek van Beaufort heeft aangetoond dat - in weerwil van de toegenomen zorgzwaarte van de cliëntenpopulatie - de hoogte van de behandeltarieven een dalend patroon lieten zien door de jaren heen. Gedurende het onderzoek zijn tevens potentiële besparingsmaatregelen in kaart gebracht en heeft Beaufort geadviseerd t.a.v. de interne verrekeningssystematiek.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken