M&A assistentie voor een gezondheidsorganisatie

De organisatie (opbrengsten van circa €90m) die met 407 decentrale locaties actief was als verzorger van bloedafnames, verkende een overnametraject van de bloedafnameafdeling van een groot regionaal ziekenhuis. Om inzicht te krijgen in de financiële consequenties die voort zouden vloeien uit de voorgestelde overname, heeft Beaufort een business case opgesteld. Uit de doorrekening kwam naar voren dat een acquisitie onvoldoende perspectief bood gezien de structureel negatieve exploitatie van de over te nemen activiteiten. O.b.v. deze validatie is afgezien van de beoogde overname en is de samenwerkingsvorm omgezet in een onderaannemerschap.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken