Langdurige zorg: Quick scan, validatie prognose en ondersteuning management

Een instelling exploiteert zorgappartementen ten behoeve van ouderen in het hogere segment. De zorgdiensten worden geleverd vanuit een separate stichting waarin het zorgpersoneel is ondergebracht. Als gevolg van een teruggelopen bezetting is er sprake van oplopende leegstand van het onroerend goed en van dalende inkomsten terwijl er in de stichting sprake is van teruglopende opbrengsten en van oplopende verliezen. Aan Beaufort wordt gevraagd de prognose te valideren en het management te ondersteunen bij de uitvoering van het saneringsplan. De stichting wordt failliet verklaard en de zorgdiensten worden aan een derde partij uitbesteed. 

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken