Herstructurering van een zorginstelling actief in cure en care.

Herstructurering van een zorginstelling (opbrengsten circa. €300m) met activiteiten in Cure en Care. De organisatie was in financiële problemen geraakt door de nieuwbouw van haar vestiging. Op basis van een herstructureringsplan is de reorganisatie begeleid. De reorganisatie bestond uit personele krimp, interne reorganisatie, opzetten van een goede business control (management rapportages, KPI’s, cash management & planning etc.), verkoop van activiteiten en het arrangeren van een (her)financiering. Hierbij is ondersteuning geboden aan de Raad van Bestuur bij onderhandelingen met de vele betrokken stakeholders in dit omvangrijke reorganisatietraject.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken