Herstructurering topklinisch ziekenhuis.

Een topklinisch ziekenhuis met opbrengsten boven de €200m stevende af op een fors verlies als gevolg van productiekrimp en achterblijvende zorgprestaties in combinatie met een te hoog kostenniveau. Er is een analyse gemaakt van de problematiek (nulmeting) en een financieel model gemaakt waarbij de mogelijke besparingen zijn geïdentificeerd. Vervolgens is leidinggegeven aan het projectteam dat de herstructurering moest voorbereiden en uitvoeren.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken