Herstructurering (operationele kostenbesparing) van een zorgorganisatie actief in de VVT-sector

Een organisatie (opbrengsten van circa €78m) actief in verpleging, verzorging & thuiszorg (VVT) wist al enige tijd geen positieve resultaten meer te behalen. De organisatie had een te hoog kostenniveau, met name als gevolg van het hoge ziekteverzuim, leegstand in enkele afdelingen als ook inefficiënte in de planning en roostering van het personeel. De aanpak van deze problemen heeft lang op zich laten wachten a.g.v. bestuurswisselingen en gemis aan richting. Door de nieuw aangetreden bestuurder werd Beaufort gevraagd assistentie te verlenen bij het opstellen en doorrekenen van een Herstelplan op basis waarvan de organisatie weer financieel gezond kon worden. Met behulp van het herstelplan zijn ingrijpende structurele kostenbesparing geïdentificeerd, waardoor de organisatie een start kon maken met het verbeteren van diens financiële resultaten.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken