Herstructurering (operationele kostenbesparing en afstoten van verlieslatende activiteit) van een zorgorganisatie actief in de VVT-sector

Een organisatie (opbrengsten van circa €46m) actief in verpleging, verzorging & thuiszorg (VVT) had o.a. te maken met een sterk verlieslatende thuiszorgactiviteit. Beaufort werd gevraagd om de organisatie te helpen bij het opstellen en doorrekenen van een herstelplan. Met behulp van het herstelplan is een ingrijpende structurele kostenbesparing doorgevoerd en is de verlieslatende thuiszorgactiviteit afgestoten, waardoor de organisatie een einde wist te maken aan de negatieve exploitatie.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken