Opstellen en uitvoeren van een herfinancieringsplan van Stichting Amsta, een zorginstelling actief in de VVT-sector

Amsta (omzet van circa €130m) had Beaufort gevraagd te adviseren en te ondersteunen bij het zeker stellen van een toekomstbestendige financiering. Dit was mede ingegeven door de sterk veranderende bekostiging binnen de VVT-sector. Hierbij heeft Beaufort de volgende activiteiten uitgevoerd: 

1. Inventarisatie onder welke voorwaarden banken bereid zijn de financieringsbehoefte van de zorginstelling in te (blijven) vullen.
2. Analyse van de aanwezige strategische en organisatorische plannen binnen de zorginstelling.
3. Adviseren van de Raad van Bestuur m.b.t. de strategie voor de komende 5 jaar.
4. Doorrekening van de nieuwe strategie.
5. Opstellen van een herfinancieringsplan gebaseerd op de uitkomsten van activiteit 1 t/m 4.
6. Begeleiding van het herfinancieringsproces.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken