Zorg

De Nederlandse zorg is uitstekend, maar heeft te maken met een grote uitdaging. De vraag naar goede zorg groeit, onder meer door vergrijzing, nieuwe behandelmogelijkheden en daarnaast hogere eisen aan de kwaliteit van de zorg. Tegelijkertijd is er een noodzaak tot kostenbesparing. Hoe realiseren we kwalitatief betere zorg met minder geld?

Beaufort kent de uitdaging om zowel de kwaliteit als de betaalbaarheid van de zorg te verbeteren. Of het nu gaat om gehandicaptenzorg, ouderenzorg, ziekenhuiszorg of jeugdzorg: Beaufort begrijpt uw afwegingen en helpt u om de juiste keuzes te maken door de benodigde inzichten te verschaffen.

Publicaties

Beaufort heeft vanuit haar jarenlange ervaring een boek geschreven over herstructurering in de zorg. Wilt u deze publicatie ook ontvangen, stuur dan een email naar info@beaufortconsulting.nl. Kompas - Herstructurering in de zorgsector

In het licht van veranderingen in de wet- en regelgeving voor VVT-instellingen, stapte Beaufort in de zomer van 2017 in de auto om samen met Dr. Rick Aalbers van de Radboud Universiteit Nijmegen diverse prangende vragen voor te leggen aan bestuurders. De uitkomsten zijn samengevat in het boek "4.000 kilometer door het zorglandschap". Wilt u deze publicatie ook ontvangen, stuur dan een email naar info@beaufortconsulting.nl.


Cases

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken