Zorg

De Nederlandse zorg is uitstekend, maar heeft te maken met een grote uitdaging. De vraag naar goede zorg groeit, onder meer door vergrijzing, nieuwe behandelmogelijkheden en daarnaast hogere eisen aan de kwaliteit van de zorg. Tegelijkertijd is er een noodzaak tot kostenbesparing. Hoe realiseren we kwalitatief betere zorg met minder geld?

Beaufort kent de uitdaging om zowel de kwaliteit als de betaalbaarheid van de zorg te verbeteren. Of het nu gaat om gehandicaptenzorg, ouderenzorg, ziekenhuiszorg of jeugdzorg: Beaufort begrijpt uw afwegingen en helpt u om de juiste keuzes te maken door de benodigde inzichten te verschaffen.

Publicaties

Het Kompas Herstructurering in de zorgsector is bedoeld voor zorgbestuurders en -toezichthouders en daarnaast voor betrokkenen als zorgverzekeraars en financiers. Het wil veelvoorkomende thema’s bij herstructureringstrajecten een kader geven in de vorm van een compact en leesbaar handboek. Per thema worden belangrijke handvatten aangereikt die de lezer wijzen op risico’s en die behulpzaam kunnen zijn om een gestructureerde aanpak te bewerkstelligen bij herstructureringstrajecten. Wilt u deze publicatie ook ontvangen, stuur dan een email naar info@beaufortconsulting.nl. Kompas - Herstructurering in de zorgsector

In het licht van veranderingen in de wet- en regelgeving voor VVT-instellingen, stapte Beaufort in de zomer van 2017 in de auto om samen met Dr. Rick Aalbers van de Radboud Universiteit Nijmegen diverse prangende vragen voor te leggen aan bestuurders. De uitkomsten zijn samengevat in het boek "4.000 kilometer door het zorglandschap". Wilt u deze publicatie ook ontvangen, stuur dan een email naar info@beaufortconsulting.nl.

Beaufort heeft in samenwerking met het Centre for Organization Restructuring van de Radboud Universiteit onderzoek gedaan naar het aanwezige financiële inzicht bij ziekenhuisbestuurders. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het boek “Wat is het geheim van een succesvolle strategie in de zorg?”. In dit boek wordt de relatie tussen strategievorming, interne financiële informatie en de financiële prestatie van ziekenhuizen onderzocht. Kwalitatieve inzichten uit interviews met bestuurders van 26 ziekenhuizen vullen de kwantitatieve analyse van 66 Nederlandse ziekenhuizen aan. Geselecteerde quotes van bestuurders geven kleur aan de resultaten. Daarnaast geeft Beaufort verschillende handvatten om zelf aan de slag te gaan met de aanbevelingen. De publicatie is kosteloos beschikbaar via deze link.

Cases

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken