Ondersteuning projectontwikkelaar en belegger in vastgoed

Verslechterde marktomstandigheden en een investeringsstop bij corporaties, leidden tot een omvangrijke en acute liquiditeitskrapte bij deze organisatie (geïnvesteerd vermogen circa €150m en totale financiering > €100m). Dit werd nog eens versterkt door veel aandacht over de organisatie in de media. Financiers wilden meer inzicht in de financiële positie en de toekomstige liquiditeitsverwachting alvorens medewerking te verlenen aan herstructureringsplannen van de directie. Beaufort heeft de onderneming bijgestaan en dit inzicht verschaft door per object én per financier de positie en liquiditeitsprognose op te stellen. Daarnaast heeft Beaufort de onderneming begeleid inzake haar portefeuillestrategie en de communicatie met de financiers.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken