Juridische dienstverlener: Analyse aflossing schuldpositie notariaatskantoor

Een aantal partners van een notariskantoor hadden in het verleden het eigen kantoorpand gekocht. De waarde van het pand was inmiddels fors gedaald, waardoor er een substantiële onderdekking was ontstaan. Door het wegvallen van een aantal huurders was er tevens een cash flow tekort ontstaan, welke door de partners vanuit de eigen persoonlijke beheermaatschappijen werd aangezuiverd. Een aantal partners gaf aan dat dit niet meer houdbaar was en wilde uitgekocht worden. Beaufort heeft geadviseerd bij de besprekingen met de bank om te komen tot een aflossingsoplossing waarbij de bank niet onmiddellijk tot opeising van het krediet zou overgaan.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken