Integraal management van een SPC (Special Purpose Company) inzake de exploitatie van een detentiecentrum

Samen met een partner, verricht Beaufort het integrale management van een SPC (Special Purpose Company) inzake de exploitatie van een detentiecentrum. Beaufort ondersteunt deze publiek-private samenwerking bij werkzaamheden op het snijvlak van strategieherijking en investerings- & (her)financieringsvraagstukken, alsook de communicatie daarvan richting de aandeelhouder, financiers en overige relevante belanghebbenden.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken