Een inschatting maken of een herstructureringstransactie zal slagen.

Een grote vastgoedonderneming was actief in de ontwikkeling van woningen, bedrijfsmatig vastgoed en multifunctionele projecten. Door de verslechterde marktomstandigheden leidde de onderneming verlies en kon haar verplichtingen richting banken niet meer nakomen. De totale schuldpositie bedroeg €250m. Aan de banken werd een herstructurerings- en herfinancieringsvoorstel m.b.t. de onroerend goed portefeuille voorgelegd. Beaufort werd namens de banken gevraagd om de haalbaarheid van deze transactie te toetsen.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken