Validatie van het verwachte toekomstperspectief, de financiële positie en de financieringsbehoefte

Een internationale onderneming die technologische producten en oplossingen voor verkeer en transport aan de private en publieke sector levert had te maken met achterblijvende resultaten, mede als gevolg van internationale groei. Beaufort was gevraagd om een Independent Business Review op te stellen om het verwachte toekomstperspectief van de Onderneming in kaart te brengen en de verwachte financiële positie en de hieruit voortvloeiende financieringsbehoefte. Hierbij is een uitgebreide analyse gemaakt van de strategie, management en organisatie in combinatie met een diepgaande financiële analyse (inclusief de onderhanden projecten). Tevens zijn er aanbevelingen gedaan op het vlak van strategie, management en organisatie met als doel om de resultaten van de onderneming te verbeteren.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken