Validatie budget met de daarin opgenomen (offshore) projecten

Het betreft hier een toonaangevende internationale speler op het gebied van maritieme Heavy Lift projecten en transporten. Ontstaan als Shipping company is de onderneming door de jaren heen geëvolueerd naar het huidige bedrijf. Als gevolg van de aanhoudende neergaande offshore markt is er prijsdruk ontstaan en heeft de onderneming steeds grotere projecten aangenomen als system integrator. Daarnaast heeft de onderneming een aantal zeer verlieslatende projecten aangenomen. Bij een exploderende omzet rees de vraag of de onderneming wel voldoende kennis en kunde in huis had om deze projecten tot een goed einde te brengen. Beaufort heeft deze onderneming geassisteerd met het opstellen van een projectie op maandbasis en een goede splitsing aangebracht tussen de shipping- en projecten-divisie. Bovendien bleek de shipping divisie een meer strategisch probleem te hebben met een steeds minder rendabele vloot. Beaufort heeft berekeningen gemaakt op basis waarvan de onderneming besluiten kon nemen hoe om te gaan met deze vloot.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken