Financiële validatie dry-bulk zeevaartrederij

Een Engelse rederij, voornamelijk actief is in de dry bulkzeevaart had te maken met ernstige terugval in de omzet. Er werd sterke druk door de financier uitgeoefend om de kredietfaciliteit te verlagen. Beaufort heeft de historische en verwachte resultaten en operationele cashflows gevalideerd per individueel schip en vervolgens geconsolideerd. Tevens zijn verschillende scenario’s opgesteld, inclusief distressed verkoop van schepen en de impact hiervan op de toekomstige verdiencapaciteit. Om de performance blijvend te kunnen monitoren is een financieel rapportagesysteem opgezet specifiek voor dry-bulk rederijen.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken