Ondersteuning project control middels interim BU controller

Deze onderneming is een grote scheepsbouwer uit Nederland met werven over de hele wereld. Het bedrijf wordt momenteel geherstructureerd in nieuwe divisies. Er worden 2 divisies gevormd: 1 divisie CRO (nog te fuseren) en een OTC-divisie. De projecten van 2020 werden herberekend en verwerkt in de nieuwste versie van de business case. Daarnaast diende forecast van projecten te worden herijkt. Beaufort heeft een interim project controller geleverd die deze herijking heeft uitgevoerd en de projecten verder bewaakt.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken