Coaching managementteam (13 FTE), quick scan van de onderneming en verbeteren interne organisatie

Een internationaal transportbedrijf (omzet circa €140m) heeft te maken met forse groei waardoor de interne organisatie moet worden aangepast en tevens andere vaardigheden worden verlangd van het managementteam. De onderneming is niet optimaal georganiseerd voor de bestaande omvang van de business, laat staan voor het kunnen benutten van toekomstige groeikansen. Beaufort is gevraagd om 13 managementteam leden te coachen en te begeleiden in het noodzakelijke veranderingsproces. Om het veranderingsproces te kunnen begeleiden heeft Beaufort een quick scan gemaakt van de onderneming op het gebied van strategie, management, organisatie en financiën. Tegelijkertijd is het managementteam actief gecoacht in het veranderingsproces.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken