Validatie van liquiditeitsprognose en opstellen toekomstscenario's

De klant is actief als kweker van vollegrondsplanten en aardbeien en wenst een ingrijpende verhuizing door te voeren, waarbij een gedeelte van het productieareaal zal worden verkocht en men nieuwbouw zal plegen op een reeds in eigendom zijnde andere locatie. Aangezien de klant al enige tijd kampte met dreigende liquiditeitstekorten had zij behoefte aan een validatie van haar liquiditeitsprognose alsmede aan nadere adviezen om tot een structurele oplossing voor de liquiditeitssituatie te komen. Beaufort valideerde de liquiditeitsprognose, stelde toekomstscenario's op en assisteerde het management bij het aantrekken van additioneel risicodragend vermogen. De klant heeft hierdoor voldoende comfort weten te genereren bij diens financiers om te kunnen starten met de ingrijpende verhuizing.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken