Validatie van het financiële forecast model van een bekend sportmerk met een zomer- en wintercollectie

Deze onderneming met een omzet van ca. €18m is een bekend sportmerk met zowel een zomer- als wintercollectie. De onderneming is hard geraakt door de economische crisis in Nederland, wat in 2015 en 2016 mede oorzaak was van de geleden verliezen. Daarnaast zijn er door de accountant aanpassingen van de jaarrekeningen doorgevoerd, aangezien onder meer de waardering van de voorraden niet goed was gerapporteerd en er sprake was van foutherstel. Deze situatie heeft geleid tot diverse wisselingen op de financiële functie. De huisbank gaf aan behoefte te hebben aan een validatie van het financiële forecast model om zo een betere invulling te kunnen geven aan de asset-based faciliteit. Beaufort heeft de onderneming geholpen door de input vanuit de administratie, de robuustheid van de aannames, de juiste doorrekening van de cash flows en de financiering op basis van de assets te implementeren in het model. Op basis daarvan is de bankfaciliteit gecontinueerd in afwachting van een additionele kapitaalinjectie.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken