Validatie van de (liquiditeits)prognose en het bedrijfsmodel van een afval recycler, inclusief een Corona impact analyse

Vanwege investeringen in een moderne scheidingsinstallatie en tegelijkertijd noodzakelijke aflossingen is een afvalrecyclaar in liquiditeitsproblemen gekomen. Als gevolg daarvan was sprake van een substantiële rendementsdaling. Voor continuatie en mogelijke uitbreiding van de bancaire financiering was Beaufort gevraagd voor een onafhankelijke validatie van het bedrijfsmodel, een financiële analyse te maken van de historische (pré Corona) resultaten en te adviseren over de financierbaarheid van de onderneming op de middellange termijn. Onderdeel van de validatie betrof het opstellen van een risico analyse, waaronder de risico's verband houdende met de verhuurder van het pand en de installatie en de koopopties van de onderneming hierop. Met deze verhuurder waren recentelijk nog juridische procedures gevoerd. Door een analyse te maken van de ontwikkelingen op zowel financieel als operationeel gebied, identificeerde Beaufort de onderliggende oorzaken van de achteruitgang in de liquiditeit van de laatste 12 maanden welke in beperkte mate Corona gerelateerd bleek. Voorts heeft Beaufort diverse scenario's uitgewerkt, welke nader inzicht boden in de strategische opties (waaronder overname van het onroerend goed en de installatie) voor de Onderneming. Op basis hiervan werd de bankfaciliteit tijdelijk gecontinueerd, in afwachting van additionele kapitaalinjectie. 

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken