Validatie projecties van Bouman Industries t.b.v. een obligatie-emissie via het NPEX platform (2x)

Bouman Industries ontwerpt en construeert complexe machinesystemen en -modules voor klanten in de maakindustrie. De afnemersgroep betreft zowel de procesindustrie (o.a. de voedingsmiddelensector en farmaceutische producenten), als klanten die actief zijn in discrete productie (o.a. het automotive segment, de luchtvaartsector en de defensie- en semiconductorindustrie). T.b.v. een versnelde internationale commerciële uitrol van 2 vernieuwende concepten was men voornemens obligaties uit te geven d.m.v. het NPEX-platform. Daartoe heeft Beaufort de projecties van de onderneming gevalideerd om de omvang van de benodigde kapitaalinjectie inzichtelijk te maken. Dit heeft geresulteerd in een succesvolle emissie van obligaties in 2016. 

----------------

Na een eerdere succesvolle emissie van obligaties d.m.v. het NPEX-platform in 2016 waarbij Beaufort ook betrokken was, is in 2018 een tweede tranche geëmitteerd die is aangewend als werkkapitaalfinanciering en een gedeeltelijke herfinanciering. Daartoe heeft Beaufort de projecties van de onderneming wederom gevalideerd om de omvang van de benodigde kapitaalinjectie inzichtelijk te maken.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken