Validatie bedrijfsmodel en beoordelen continuïteitsperspectief

Een internationale producent en handelsonderneming op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen had te maken met een forse daling van de omzet en dientengevolge forse verliezen. Dit werd grotendeels veroorzaakt door de slechte marktomstandigheden in de Olie & Gas sector. Beaufort is gevraagd om het continuïteitsperspectief van de onderneming te beoordelen en de directie te adviseren omtrent maatregelen ter voorkoming van een faillissement. Beaufort heeft de onderneming o.a. geholpen met het in kaart brengen van de financiële bijdrage van de verschillende product markt combinaties, het opstellen van goede liquiditeitsprognoses, het doorvoeren van een kostensaneringsprogramma en rationalisatie van het productassortiment. De maatregelen hebben ertoe geleid dat de onderneming weer winstgevend werd en het vertrouwen van de banken werd verkregen om de financiering te continueren.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken