Quick-scan liquiditeitsprognose van een leverancier van mobiliteitsoplossingen aan senioren

Een onderneming die mobiliteitsproducten aanbiedt, zoals trapliften, huisliften, badkameroplossingen en scootmobielen. Het bedrijf is uitgegroeid tot een fabrikant-onafhankelijke mobiliteitsspecialist met vestigingen in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Na een jarenlange periode van positieve resultaten had de onderneming te maken met een forse verliessituatie. Hierdoor zijn ook het eigen vermogen en de liquiditeit van de Onderneming onder druk komen te staan. De verslechterde resultaten werden met name veroorzaakt door het starten van een nieuwe activiteit. De verliessituatie werd pas laat ontdekt omdat de financiële rapportages onvoldoende op orde waren. Samen met haar accountant heeft deze onderneming een liquiditeitsprognose opgesteld waaruit een fors liquiditeitstekort bleek. Deze prognose is gedeeld en besproken met de huisbank, echter gaf deze aan de prognose extern te willen laten valideren, gezien de lage kwaliteit van de financiële rapportages. Beaufort heeft d.m.v. een quick-scan deze prognose gevalideerd en heeft voor de financiële situatie in kaart gebracht, welke fors anders was dan de onderneming veronderstelde. Er bleek een fors additioneel cash tekort te zijn, waarvoor Beaufort enkele scenario’s heeft geformuleerd ter financiering van dit tekort.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken