Quick-scan liquiditeitsprognose van een leverancier van mobiliteitsoplossingen aan senioren

Deze onderneming biedt mobiliteitsproducten aan, zoals trapliften, huisliften, badkameroplossingen en scootmobielen. Het bedrijf is uitgegroeid tot een fabrikant-onafhankelijke mobiliteitsspecialist met vestigingen in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Na een jarenlange periode van positieve resultaten is in 2017 en 2018 een verliessituatie ontstaan, waardoor ook het eigen vermogen en de liquiditeit van de Onderneming onder druk zijn komen te staan. De verslechterde resultaten werden met name veroorzaakt door het starten van een nieuwe activiteit waarbij badkamers binnen een dag worden omgebouwd zodat deze weer goed bruikbaar zijn voor ouderen. De verliessituatie werd pas laat ontdekt omdat de financiële rapportages onvoldoende op orde waren. Samen met haar accountant heeft deze onderneming een liquiditeitsprognose voor 2020 opgesteld waaruit een fors liquiditeitstekort bleek. Deze prognose is gedeeld en besproken met de huisbank, echter gaf deze aan de prognose extern te willen laten valideren, gezien de lage kwaliteit van de financiële rapportages. Beaufort heeft d.m.v. een quick-scan deze prognose gevalideerd en heeft voor de onderneming in kaart gebracht met welke onvoorziene uitdagingen de onderneming nog geen rekening had gehouden.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken