Quick scan en scenario-analyse van een Nederlandse mode retail keten die hard was getroffen door de Corona crisis

Een Nederlandse mode winkelketen genereerde een organische jaarlijkse groei van ongeveer 4% sinds 2013. In diezelfde periode was de EBITDA ontwikkeling ook zeer gunstig. Dit werd versterkt door de overname van meerdere winkels. Deze overnames waren voornamelijk gefinancierd met vendor loans en zonder additionele bankfinanciering was (initieel) niet verhoogd. Mede hierdoor was de liquiditeit van de onderneming structureel laag. Gedurende de eerste maanden van 2020 waren de resultaten van de onderneming boven verwachting, de omzet nam met ca. 25% toe t.o.v. 2019. Echter, als gevolg van de Corona uitbraak, dienden de winkels hun deuren te sluiten per 18 maart 2020. Deze sluiting kwam op een zeer ongunstig moment, gezien het feit dat de nieuwe seizoenscollectie net klaar lag voor de verkoop. Alle betalingen zijn per direct stopgezet waardoor de salarissen van de maand mei wel betaald konden worden, deels ook door een tijdelijke overstand bij de bank. Hierdoor verslechterde de liquiditeit van de onderneming verder en een tekort werd verwacht voor de rest van 2020. In samenwerking met Beaufort heeft de onderneming 2 scenario’s opgesteld en doorgerekend welke zijn voorgelegd aan de bank en de RVO. Doordat de onderneming solide resultaten behaalde vóór de Corona crisis bleken de stakeholders bereid mee te willen werken aan het verstrekken van additionele financiering. De bank en RVO waren op basis van de door Beaufort opgestelde validatie van het continuïteitsperspectief en de opgestelde scenario’s overtuigd van het toekomstperspectief van de onderneming en is additionele financiering onder de GO-regeling verstrekt om de crisis te doorstaan. 

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken