Metaalsector: Doorstart van een onderneming na faillissement

Wauben Productie, actief in de metaalsector, werd vanwege de slechte economische situatie met tegenvallende resultaten geconfronteerd. Vanwege de hoge kostenstructuur in combinatie met een gedaalde omzet bleek een doorstart na faillissement de enige optie. Beaufort begeleidde het gehele proces van advies, de concrete maatregelen ter voorbereiding van het faillissement, het opstellen van het plan met betrekking tot de door te starten onderneming en voerde de onderhandelingen met de verschillende stakeholders (waaronder de bank en de curator). De doorstart werd succesvol doorgevoerd, de bank werd uit een herfinanciering integraal afgelost en er was weer sprake van een gezonde onderneming.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken