Herstructurering van een PE portfolio-onderneming actief als ontwerper en bouwer van modules voor de olie- & gasindustrie

Een PE portfolio-onderneming actief als ontwerper en bouwer van modules voor de olie & gas industrie (omzet van circa €150m) werd geconfronteerd met een ernstig teruglopende afzetmarkt. Dit leidde tot een dalende orderinname, verslechterende marges en een omvangrijke negatieve kasstroom. Beaufort heeft geassisteerd om het tij te keren, daartoe is een IBR uitgevoerd om de belangrijkste elementen van de negatieve kasstroom te identificeren en op korte termijn een halt toe te roepen. Vervolgens heeft - in nauw overleg met het management team - een strategische heroriëntatie plaatsgevonden. Dit betrof een gedetailleerde marktanalyse en de daaropvolgende staking van niet-rendabele bedrijfsactiviteiten, wat resulteerde in een omvangrijke verlaging van de operationele kostenbasis. Ten slotte heeft Beaufort een herkapitalisatie begeleid die bestond uit de conversie van achtergestelde aandeelhoudersleningen in aandeelkapitaal, een kapitaalinjectie en een vereenvoudiging van de aandeelhouders- en financieringsstructuur. Als gevolg van de succesvolle herstructurering was de onderneming wederom in staat om toekomstige rendabele activiteiten te ontplooien en zijn de faciliteiten t.a.v. bankkrediet & -garanties gecontinueerd.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken