Assistentie inzake verbetering operationele en financiële aansturing van een internationaal groente- & fruithandelsbedrijf

De onderneming met een omzet van circa €10m is internationaal actief in de groente- & fruithandel zowel conform het commissiemodel als handel voor eigen rekening en risico. Enkele jaren geleden was een aparte zustervennootschap opgericht die zich geheel richtte op het bedienen van de Russische markt. Hoewel die additionele omzetlijn spectaculair gestegen was tot €15m, bleef het rendement negatief a.g.v. slecht betalingsgedrag van de afnemers aldaar. Beaufort is gevraagd het verdienmodel inzichtelijk te maken (commissie vs. handel) en een raamwerk van stuurinformatie d.m.v. KPI’s op te zetten. Op basis van de bevindingen van Beaufort heeft de betrokken bank haar kredietlijn gehandhaafd en is daarmee voortzetting van de gezonde bedrijfsactiviteiten gewaarborgd.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken