Assistentie inzake verbetering operationele en financiële aansturing van een agrotechnische onderneming

De onderneming met een omzet van circa €12m is een agrotechnisch bedrijf gericht op ontwikkeling, assemblage en installatie van integrale bewaarconcepten t.b.v. akkerbouwgewassen. De onderneming had te kampen met dalende bedrijfsopbrengsten in combinatie met een stabiele doch te hoge kostenbasis wat resulteerde in een sterk negatieve kasstroom. Beaufort heeft het management geassisteerd bij het verbeteren van projectvoortgang & -winstgevendheid,  werkkapitaalbeheer en inrichting van de financiële functie. Als gevolg van de succesvolle implementatie van het verbeteringsprogramma zijn de faciliteiten t.a.v. bankkrediet & -garanties gecontinueerd.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken