Analyse en validatie van het bedrijfsmodel, de onderhanden projecten en de (liquiditeits)prognose

Een snel groeiende productiemaatschappij in de biofarmaceutische industrie kampte met tegenvallende resultaten. Beaufort assisteerde de onderneming bij diens wens om meer inzicht te verkrijgen in de (financiële) prestaties per markt/activiteit en mede op basis daarvan verbetermaatregelen te identificeren. Voorts analyseerde en valideerde Beaufort het bedrijfsmodel, de organisatie- en governance structuur, de (liquiditeits)prognose en de onderhanden projecten van de onderneming. 

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken