Waardering van een verzekeringsmaatschappij

Ten behoeve van de aandeelhouders van een verzekeringsmaatschappij, heeft Beaufort een gedetailleerde business case opgesteld. Op basis daarvan is vervolgens een waarderingsexercitie uitgevoerd.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken