Validatie van de prognose en opstellen van alternatieve scenario's voor een verhuur van professionele licht- en geluidsapparatuur

De Onderneming verhuurt professionele licht- en geluidsapparatuur dat onder meer wordt gebruikt bij festivals, concerten en tv-studio's. Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus en de als gevolg daarvan afgekondigde overheidsmaatregelen daalde de bedrijfsopbrengsten van de Onderneming sterk en kon het niet langer voldoen aan de geldende bankconvenanten. Op verzoek van diens financier vroeg de Onderneming Beaufort om de prognose te valideren en enkele alternatieve scenario's door te rekenen. De rapportage gaf de Onderneming diens financier het gewenste inzicht in de gevoeligheden van de prognose.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken