Strategische heroriëntatie van een full service verzekeraar

De organisatie is een nichespeler en richt zich geheel op verzekeringen t.b.v. consumentenelektronica. Om de strategie aan te scherpen, heeft Beaufort de onderneming en haar aandeelhouders geassisteerd. Na het in kaart brengen van de markt en de marktspelers, zijn de commerciële kansen geformuleerd (op klant- en productniveau). Vervolgens zijn deze aannames vertaald in een gedetailleerde bottom-up meerjaren business case. O.b.v. van onze werkzaamheden heeft de onderneming haar organisatorische aansturing heringericht en haar nieuwe commerciële doelstellingen bepaald.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken