Quick scan en scenarioanalyse van een Nederlandse hotel groep (7 hotels) tijdens de Corona Crisis

Een Nederlandse hotelgroep is sinds haar start in 2007 fasegewijs gegroeid naar een keten met hotels in meerdere steden in Nederland. De onderneming onderscheidt zich met haar specifieke concepten van andere hotel(keten)s en heeft tot aan de corona crisis in 2020 een gunstige EBITDA ontwikkeling doorgemaakt. De corona crisis heeft een behoorlijke financiële impact op de bezetting, exploitatie en liquiditeitspositie van de groep. Een herstel wordt pas vanaf medio 2021 verwacht, leidend tot een verwacht liquiditeitstekort voor het hele jaar 2021. In samenwerking met Beaufort heeft de onderneming de liquiditeitsbehoefte voor meerdere scenario’s in kaart gebracht. Voor het invullen van de tekorten werd additionele bancaire financiering gevraagd middels de door de overheid gedekte BMKB-C regeling. Op basis van de goede pre-Corona resultaten en de inzichten vanuit de door Beaufort opgestelde quick scan van de liquidteitsprognose en scenario’s hebben de bank en RVO deze additionele financiering verstrekt, zodat de onderneming de crisis zou kunnen doorstaan. 

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken