Inventarisatie en optimalisatie van werkkapitaal bij een claimbehandelaar voor verzekeraars na overname door een buitenlandse private equity investeerder

Een van oudsher 'cash rich' behandelaar van verzekeringsclaims werd geconfronteerd met marginale verliezen en een toenemende liquiditeitsdruk. Enkele divisies binnen de onderneming waren voorheen onderdeel van grote Nederlandse verzekeringsmaatschappijen, waar management nauwelijks hoefde te sturen op werkkapitaal. Na verzelfstandiging van deze divisies en loskoppeling van de verzekeraars, veranderde dit echter. Het management bleek niet voldoende in staat om kasstromen te beheersen. In 2017 is de onderneming overgenomen door een buitenlandse PE investeerder. De investeerder heeft vervolgens begin 2018 externe consultants ingeschakeld om de werkkapitaalposities van de verschillende entiteiten in kaart te brengen en te inventariseren welke mogelijkheden tot optimalisatie er aanwezig waren. Na goed welbevinden van de PE investeerder is in de tweede helft van 2018 het optimalisatietraject met als doelstelling €10m werkkapitaalreductie gestart door een samenwerking tussen Beaufort en een buitenlandse partner adviseur.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken