Analyse van overname kinderopvang

Deze opdracht betrof een stichting actief in de kinderopvang (dagopvang en BSO) met een omzet van €5m. Sinds medio 2016 heeft een andere partij, actief als gastouderbureau, het bestuur van de stichting overgenomen. Deze partij heeft zich verkeken op de financiële status van de stichting en moest additioneel bijstorten en meer kosten maken. Hiervoor moesten er afspraken gemaakt worden met de bank. Alvorens de bank hiermee wil instemmen verzocht men Beaufort om een validatie van de prognoses en de toereikendheid van de te nemen maatregelen.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken