Validatie prognoses middelgroot elektrotechnisch installatiebedrijf

Deze opdracht is uitgevoerd voor een elektrotechnisch installatiebedrijf. Zoals het gehele concurrentieveld in de installatiebranche heeft ook deze installateur in de afgelopen jaren (<2013) te maken gehad met moeilijke marktomstandigheden. Hierdoor is de winstgevendheid onder druk komen te staan, hetgeen ertoe heeft geleid dat in 2013 een fors verlies is geleden. De jaren 2014 en 2015 waren weer een stuk beter, onder andere door diverse maatregelen die het bedrijf heeft doorgevoerd. Als gevolg van de verhoogde liquiditeitsbehoefte heeft de bank Beaufort gevraagd om de positie van de onderneming in kaart te brengen om zo de kredietvraag goed te kunnen onderbouwen. 

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken