Beoordeling hardheid prognoses, doorlichting orderportefeuille en opstellen scenario's (inclusief distressed M&A) bouwonderneming

Ondanks de crisis in de bouw- en projectontwikkelingsmarkt had de cliënt positieve resultaten gerealiseerd in de crisisjaren. De orderportefeuille van de cliënt was echter grotendeels opgedroogd en de marktvooruitzichten waren somber. Hierdoor stond de omzet onder druk. Beaufort heeft de hardheid van de prognose beoordeeld, projectontwikkelingsposities in kaart gebracht en een diepgaande analyse gemaakt van de orderportefeuille (OHW). Tevens is de directie begeleid bij het opstellen van toekomstscenario's, waaronder de (gedeeltelijke) verkoop van de onderneming en de verkoop van assets (vastgoed- en grondposities). Op basis hiervan heeft de financier de kredietverlening voortgezet waarbij tevens een substantiële afbouw van het obligo is gerealiseerd. Na de herfinanciering is de verkoop van diverse onderdelen van de onderneming aan een strategische partij gerealiseerd.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken