Doornemen onderhanden projecten t.b.v. verhoging financiering

Groenendijk - Kwaasteniet (tegenwoordig 'Constructif' geheten) betreft een onderhouds- en renovatiebedrijf in Dordrecht, voornamelijk werkzaam in de regio Rotterdam. Door excessieve groei en het aannemen van enkele grote opdrachten is er een forse toename ontstaan van de behoefte aan werkkapitaalfinanciering. De bank was bereid deze te financiering maar stelde als voorwaarde dat de lopende projecten inclusief de processen rondom de interne beheersing extern zouden worden gevalideerd. Beaufort heeft binnen een week de onderhanden projecten doorgelicht en een advies geschreven over de interne beheersing. De bank heeft hierop besloten de gevraagde financiering te verstrekken.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken