Buy-out en opstellen desinvesteringsprogramma bouwbedrijf

Advisering omtrent de onderhanden werkpositie van een bouwonderneming in zwaar weer. Hier was sprake van een mismatch tussen voortgang van de bouw in relatie tot het declaratieschema, een oplopende debiteurenpositie en een forse druk op de crediteurenpositie. Daarnaast was er sprake van aanzienlijke bouwverplichtingen aan onderaannemers en grondposities. Het management is vervolgens geadviseerd bij een buy-out in combinatie met een desinvesteringsprogramma.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons
op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Een vrijblijvende afspraak maken