WHOA treedt op 1 januari 2021 in werking: Start nu al met voorbereidingen

Utrecht, oktober 2020

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’) zal in werking treden vanaf 1 januari 2021. Dat blijkt uit een brief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat die gisteren naar de Tweede Kamer is verzonden. Ondernemers die overwegen om hun schuldeisers een akkoord aan te bieden, doen er goed aan om nu al voorbereidingen te treffen. Als zij de voorschriften van de WHOA nu al in acht nemen, kunnen zij het akkoord te zijner tijd ter homologatie aan de rechter voorleggen.

Kort over de WHOA 

De WHOA biedt ondernemingen die op zichzelf rendabele bedrijfsactiviteiten hebben, maar die gebukt gaan onder een te zware schuldenlast, de mogelijkheid om hun schulden te herstructureren door hun schuldeisers/aandeelhouders een akkoord aan te bieden dat door de rechter kan worden bekrachtigd (‘gehomologeerd’). Ook schuldeisers/aandeelhouders die tegen het akkoord hebben gestemd kunnen onder voorwaarden aan het akkoord worden gebonden. De wetgever hoopt dat onnodige faillissementen hierdoor kunnen worden voorkomen.

Timing 

Wat is er nodig om tot een akkoord te komen? Er dient onder meer een waardering van de onderneming opgesteld te worden en het kan wenselijk zijn om verschillende business cases/scenario’s door te rekenen. In geval van een dreigend faillissement is het zaak om zo spoedig mogelijk advies in te winnen over de mogelijkheid om een akkoord te realiseren op basis van deze nieuwe wet.

Dienstverlening 

Beaufort heeft de totstandkoming van de WHOA nauwlettend gevolgd en is daardoor uitstekend op de hoogte van de ins & outs van de regeling. Neem contact met ons op als u vragen heeft over de regeling en/of als u benieuwd bent wat wij voor u kunnen betekenen. Overigens ziet Beaufort de nieuwe regeling onder de WHOA als één van de mogelijke herstructureringsopties voor ondernemingen in zwaar weer. Het is in dat geval goed om alle mogelijke opties te inventariseren alvorens tot een keuze te komen.