WHOA aangenomen door de Tweede Kamer

Nieuwegein, mei 2020

In een eerder bericht schreven wij over de “Wet Homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement” (kortweg: “WHOA”), een wijziging in de bestaande faillissementswet op basis waarvan het mogelijk wordt gemaakt om zonder een faillissement via een dwangakkoord de schuldpositie van een onderneming te herstructureren. De wet is, mede door oproepen van verscheidene op dit gebied gespecialiseerde juristen, versneld in de Kamer behandeld en is op 26 mei jongstleden door de Tweede Kamer aangenomen.

Kort gezegd komt de regeling erop neer dat schuldenaren die gebukt gaan onder een (te) hoge schuldenlast, waardoor een faillissement dreigt, in staat worden gesteld om hun schuldpositie te herstructureren. Zij kunnen hun schuldeisers een akkoord aanbieden, waarover wordt gestemd in klassen (groepen van schuldeisers). Ook als er sprake is van tegenstemmende klassen kan het akkoord door de rechter worden gehomologeerd als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Het is een nuttig instrument dat zeker in tijden van crisis een extra herstructureringsmogelijkheid geeft voor ondernemingen in zwaar weer.

Bij het opstellen van een kansrijk akkoord dienen naast advocaten ook financieel deskundigen betrokken te zijn. Zo dient er onder meer een waardering van de onderneming opgesteld te worden. Samen met advocaten van CMS heeft Beaufort een interactieve workshop ontwikkeld waarin alle relevante aspecten bij het opstellen van een akkoord, zowel de juridische als de bedrijfseconomische, uitgebreid aan bod komen. Als u interesse heeft in deze workshop, of als u andere vragen heeft over de WHOA kunt u contact opnemen met Koos van Delft, Michiel Tempelman of Matthijs van Essen