Staan we aan de vooravond van een recessie? Zo ja, is uw bedrijf er klaar voor?

Nieuwegein, februari 2019

De meeste bedrijven in Nederland profiteren nu al een aantal jaren achter elkaar van de positieve economische omstandigheden. Het aantal faillissementen is fors gedaald en de werkloosheid is op een all-time low sinds het begin van het millennium.

De trend qua aantal faillissementen is nu al sinds 2014 duidelijk neerwaarts. De laatste maanden zijn er echter steeds meer signalen dat de economie afzwakt of sterker nog, zich richting een recessie beweegt. Opeens lijken er spannende economische tijden aan te komen. Belangrijke factoren voor de verslechterde economische vooruitzichten zijn onder andere de onzekerheid rondom de Brexit, de wereldwijde handelsconflicten en de pessimistischere blik van ondernemers over de hele wereld zoals onlangs bleek tijdens het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. Zodra het belangrijkste ‘alarmsignaal’ voor een toekomstige recessie, de omgekeerde rentecurve (als de rentecurve op kortlopend staatspapier hoger is dan die op langlopend staatspapier), afgaat lijkt een recessie onvermijdelijk. Kortom allemaal signalen die erop wijzen dat we mogelijk aan de vooravond staan van een recessie.

Gebaseerd op het bovenstaande in combinatie met de ‘wetmatigheid’ van de laatste 40 jaar dat er rondom de start van een nieuw decennium een forse stijging van het aantal faillissementen is te zien, durven wij te stellen dat een nieuwe recessie op handen is.

Wij zijn van mening dat bedrijven, ook degene die momenteel positief renderen, bij zichzelf te rade moeten gaan of ze klaar zijn voor economische tegenwind. Om dit objectief te kunnen beoordelen hebben wij een online instrument, het Beaufort 360° Rendement Kompas, ontwikkeld waarmee bedrijven in een zeer korte periode kunnen worden getest op hun ‘gezondheid’. Raden van bestuur, directies en/of MT’s van een onderneming wordt gevraagd om een online vragenlijst in te vullen die bestaat uit circa 200 vragen welke zijn onderverdeeld over 11 dimensies, variërend van strategie en financiën tot management en organisatie.

Wij vinden het namelijk belangrijk dat bedrijven aan de vooravond van economisch minder florissante tijden bij zichzelf nagaan hoe zij ervoor staan. Bewustwording is van groot belang. Pas als dit heeft plaatsgevonden kunnen de juiste maatregelen worden genomen om succesvol door economisch slechtere tijden heen te kunnen komen.

Veel bedrijven hebben de afgelopen jaren mooie resultaten behaald. De vraag is echter of dit het gevolg is van strategisch, organisatorisch en financieel juiste keuzes of dat men slechts meelift op de positieve economische omstandigheden.

Ondanks het feit dat een onderneming nu nog positieve resultaten behaalt, kan het toch zo zijn dat het bedrijf zich in de financiële gevarenzone bevindt. Vaak wordt dit onvoldoende ingezien door het zittende management en/of Raad van Commissarissen. Problemen worden pas onderkend op het moment dat er verlies wordt geleden of, erger nog, er sprake is van acuut geldgebrek.

Onze boodschap voor bestuurders is daarom: Houd uw onderneming tijdig tegen het licht. Het is altijd verstandiger om het dak te repareren als de zon schijnt. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Voor meer informatie over de Beaufort 360° Rendement Kompas kunt u contact opnemen met Jan Janssen

(email: j.janssen@beaufortconsulting.nl telefoonnummer: +31 6 55 13 70 53)