RESOR, Beaufort en Van Doorne kijken terug op een geslaagde Ronde Tafel Bijzonder Beheer

Nieuwegein, maart 2019

Op 19 maart 2019 organiseerden Van Doorne, Beaufort en RESOR wederom een ontbijtbijeenkomst van de Ronde Tafel Bijzonder Beheer. Sebastiaan van den Berg, advocaat van RESOR, gaf tijdens de bijeenkomst een interessante lezing over waarderingsvragen in ondernemingsrechtelijke procedures en de WHOA. Een onderwerp waar Sebastiaan veel over weet nu hij recentelijk promoveerde onder begeleiding van prof. mr. S.C.J.J. Kortmann en prof. dr. W.G.M. Holterman op het onderwerp “Waarderingsvragen in het ondernemings- en insolventierecht”.   

In de juridische praktijk speelt de waardering van ondernemingen en aandelen vaak een rol. Denk bijvoorbeeld aan de noodzakelijke waardering van aandelen bij een uitkoopprocedure of aan een waardering van aandelen in het kader van de door de wetgever aan de Raad van State voorgelegde voorontwerp voor de WHOA. Vanuit juridisch perspectief bestaat er op dit moment echter geen eenduidig begrip van waarde. Verschillende beschrijvingen worden gebruikt, zoals de waarde in het economische verkeer, de reële waarde, de objectieve waarde of de werkelijke waarde. Het gebrek aan eenduidigheid kan rechtsonzekerheid creëren.

Sebastiaan van den Berg leidde ons in een interactieve sessie door deze weerbarstige materie, waarbij hij ons tevens meenam langs diverse conceptuele waarderingsvragen, zoals de redemption option value en de reorganisatiewaarde.   

Wij kijken terug op een zeer interessante en interactieve lezing en danken Sebastiaan en de aanwezigen voor hun bijdrage deze ochtend.