Inzicht in Cashflow & Scenario Analyses

Utrecht, oktober 2020 

De impact van het Coronavirus op uw vastgoed beleggingsportefeuille is vooralsnog beperkt. Wellicht heeft u reeds afspraken gemaakt met enkele huurders om de lasten te verdelen om zo samen goed door deze periode te komen. Hoe lang deze situatie aan blijft houden, wanneer deze gaat verbeteren of eventueel eerst nog verder gaat verslechteren weet helaas niemand. Vanuit de overheid zijn diverse Corona steunmaatregelen ingericht als financiële tegemoetkoming, zodat het merendeel van uw huurders vooralsnog aan de (huur)verplichtingen kan blijven voldoen. 

De steunmaatregelen zullen de komende periode verder worden versoberd en afgebouwd. Door economen wordt dan ook verwacht dat de komende tijd het aantal faillissementen door verder verslechterende economische omstandigheden zal toenemen. De kans dat een of meerdere huurders van u failliet gaat is aanwezig. Dit heeft uiteraard gevolgen voor uw huurinkomsten en mogelijk de waarderingen van het onroerend goed. Ook aankomende wetgeving (de WHOA) kan van invloed zijn op uw cashflows en afspraken met uw bank. In een volgend artikel zullen we dieper ingaan op de mogelijke consequenties van de WHOA voor de commercieel vastgoed sector.

Door het teruglopen van uw huurinkomsten kan de situatie ontstaan dat u (naar verwachting) niet meer aan uw verplichtingen kunt voldoen, of dat u niet meer aan de afgesproken (financiële) convenanten voldoet. Uw financier is vaak bereid om mee te denken en tot een oplossing te komen, maar heeft daarvoor wel inzicht nodig in uw toekomstige cashflows in diverse scenario’s.  

Beaufort helpt u inzichtelijk te maken waar en wanneer mogelijke knelpunten ontstaan vanuit diverse scenario’s. Daarnaast kan Beaufort u begeleiden bij een (her)financiering of (her)onderhandeling van de financieringsdocumentatie.

Met onze jarenlange ervaring in de vastgoedmarkt en bancaire achtergrond begrijpen wij uw doelstellingen en tevens de wensen van de financier. Hierdoor werken wij efficiënt en kunnen een op maat gesneden oplossing creëren.

Download hier de 2-pager om te lezen hoe Beaufort dit voor u doet.