Eerste Kamer akkoord met Wet Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’)

Utrecht, oktober 2020

Op dinsdag 6 oktober heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, kortweg ‘WHOA’, als hamerstuk afgedaan. De wet zal mogelijk per 1 november 2020 in werking treden, en anders waarschijnlijk vanaf 1 januari 2021. Beaufort ziet deze wet als een welkome aanvulling op de bestaande herstructureringsinstrumenten en staat klaar om ondernemingen die een WHOA-traject overwegen bij te staan. 


Over de WHOA

De WHOA biedt ondernemingen die op zichzelf rendabele bedrijfsactiviteiten hebben, maar die gebukt gaan onder een te zware schuldenlast, de mogelijkheid om hun schulden te herstructureren door hun schuldeisers/aandeelhouders een akkoord aan te bieden dat door de rechter kan worden bekrachtigd (‘gehomologeerd’). Ook schuldeisers/aandeelhouders die tegen het akkoord hebben gestemd kunnen onder voorwaarden aan het akkoord worden gebonden.

De hoop is dat ondernemingen met behulp van de WHOA een dreigend faillissement kunnen afwenden, hetgeen doorgaans in het voordeel is van zowel het noodlijdende bedrijf als diens schuldeisers.


Dienstverlening

Bij het opstellen van een kansrijk akkoord dienen naast advocaten ook financieel deskundigen betrokken te zijn. Zo dient er onder meer een waardering van de onderneming opgesteld te worden en kan het wenselijk zijn om verschillende business cases/scenario’s door te rekenen. De partners en medewerkers van Beaufort beschikken allen over jarenlange ervaring als het gaat om het uitvoeren van dergelijke financiële analyses in herstructureringsscenario’s.

Beaufort heeft de ontwikkelingen omtrent de WHOA daarom nauwgezet gevolgd. Samen met advocaten van CMS heeft Beaufort daarnaast een interactieve workshop ontwikkeld waarin alle relevante aspecten bij het opstellen van een akkoord, zowel de juridische als de bedrijfseconomische, uitgebreid aan bod komen. Als u interesse heeft in deze workshop, of als u andere vragen heeft over de WHOA kunt u contact opnemen met Koos van Delft, Michiel Tempelman of Matthijs van Essen.