Doing good or doing well – The paradox of purpose

Nieuwegein, mei 2019    

Donderdagmiddag 16 mei was de jaarlijkse themamiddag van Beaufort Consulting met dit keer als gastspreker Ruud Veltenaar. Ruud omschrijft zichzelf als filosoof, TEDx-spreker, serial entrepreneur, impact investor en bijzonder hoogleraar. En deze combinatie was in zijn presentatie goed te merken. Ruud daagt zijn publiek uit met stevige stellingen en gebruikt hierbij diverse onderzoeken om zijn visie toe te lichten.

Het thema van deze middag was “Onderneming van de toekomst”. In de presentatie werd de volgende stelling aangehaald; “Doing good or doing well – The paradox of purpose”. Vrij geïnterpreteerd; Zet je als bedrijf maximaal in op aandeelhouderswaarde, of kijk je ook naar wat de positieve impact is op jouw omgeving? Als voorbeeld, jaarlijkse worden er tientallen miljarden plastic (PET) flessen geproduceerd. Volgens een onderzoek van Greenpeace uit 2018 wordt bijna de helft van alle flessen wereldwijd na één keer gebruiken weggegooid. Dit terwijl de 100% gerecyclede fles al bestaat. Echter, productiekosten hiervan zijn 3 cent per fles hoger. Dus verkiezen veel bedrijven voor winst op de korte termijn boven duurzaamheid op de lange termijn.

Om de grote mondiale uitdagingen het hoofd te bieden hebben 193 regeringsleiders in 2015 de “Agenda 2030” aangenomen met daarin 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs). Hieronder vallen onder andere “ Geen armoede”, “Geen honger”, “Kwaliteitsonderwijs” en “Schoon water en sanitair”. Voor een meer duurzame wereld op de lange termijn zouden deze doelstellingen belangrijker moeten zijn dan huidige financiële maatstaven zoals GDP (Gross Domestic Product). De vraag die Ruud aan alle deelnemers stelde is in hoeverre hun bedrijf als ook zijzelf zich al bezighouden met “doing good or doing well”. Hoe bewaak je de balans tussen winstgevendheid en duurzaamheid? En hoe kan je persoonlijk een bijdrage leveren aan deze balans?

Een interessante vraag. Kijk alleen al naar de commotie van de afgelopen maanden in de politiek over de vele honderden miljarden Euro’s die de verduurzaming de Nederlandse belastingbetaler volgens diverse politici zal gaan kosten. Bij deze discussie wordt veelal gekeken naar het economische aspect en in mindere mate naar het ecologische aspect. Maar wat voor een wereld laten wij achter aan de generaties die na ons komen? Schuiven we niet ons probleem door na toekomstige generaties?

Dus, wat wordt jouw keuze het komende jaar; Doing good or doing well…?!